Menu Border

Utiliteitsbouw

Onder utiliteitsbouw verstaan wij alle kantoorgebouwen, distributiecentra, overheidsgebouwen, scholen, horeca en winkelpanden waarbij wij de complete installatie kunnen verzorgen. In deze discipline worden wij veelal al in het voortraject betrokken om de vaak complexe installaties uit te engineeren om vervolgens ook over te kunnen gaan tot uitvoering hiervan. 

Buster